ΔΕΣΠΟΤΑΚΙ

ΔΕΣΠΟΤΑΚΙ

Ξύλινο δάπεδο από ξύλο Δεσποτάκι, σε κατηγοριοποίηση, Extra, AA

Διαστάσεις:

Πάχος: 22 χιλ.

Πλάτος: 10 εκ.

Μήκος: 0,40 – 1,50 εκ.