ΔΡΥΣ

ΔΡΥΣ

Μασίφ δάπεδα, από ξύλο Δρυός Ευρώπης ή Αμερικής σε κατηγοριοποιήσεις Ισόβενο, Extra, ΑΑ, ΑΒ

Διαστάσεις:

Πάχος: 10, 14, 22 χιλ.

Πλάτος: 7,2 έως 20 εκ.

Μήκος: 0,40 έως 2,40 μ.